יצחק גרינבוים

יצחק גרינבוים

סיעות

  • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

    הציונים הכלליים

משרדים ממשלתיים

  • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 10/03/1949

    שר

  • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

    שר

קוד המקור של הנתונים