קולט אביטל

קולט אביטל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-17/11/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה-חוקה לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-08/11/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 13/02/2008

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-21/03/2005 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  השבת זכויות סוציאליות לעולים ממדינות מוצאם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 04/11/2002

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-01/05/2001 עד 17/02/2003

  האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-04/07/2000 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/02/2000 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 15/05/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הצעת חוק נכסים של נספי שואה

 • הכנסת ה-15 מ-01/05/2001 עד 17/02/2003

  האתיקה

 • הכנסת ה-15 מ-15/02/2000 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

קוד המקור של הנתונים