קולט אביטל

קולט אביטל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה - מימד

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה - מימד - עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  עבודה - מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  עבודה - מימד

 • הכנסת ה-15 מ-17/11/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת (2)

קוד המקור של הנתונים