דוד אזולאי

דוד אזולאי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/03/2018

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-11/06/2014 עד 02/07/2014

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-כלכלה) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא התנהלות שב"ס ושיקום אסירים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לכבאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין חופי רחצה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לטיפול באתר קבר הרשב"י והילולת ל"ג בעומר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבדיקת סוגיית תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וקידום מעמד האישה לחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/07/2011 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/05/2011 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/12/2010 עד 26/07/2011

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 18/05/2011

  ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת הפנים והחוקה לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 18/05/2011

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 17/11/2009

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 24/02/2009

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/02/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 17/04/2006

  ועדת משנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 25/01/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/06/2001

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 01/01/2001

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  האתיקה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 14/10/2018

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 28/01/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 23/05/2002

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא התנהלות שב"ס ושיקום אסירים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לכבאות

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת הפנים והחוקה לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 18/05/2011

  הפנים והגנת הסביבה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 02/05/2001

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים