יולי תמיר

יולי תמיר

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 13/04/2010

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-12/05/2009 עד 13/04/2010

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 14/12/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 13/04/2010

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדה מייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/07/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתקציב שירותי הבריאות לתלמיד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שרה

 • הכנסת ה-17 מ-05/11/2006 עד 31/03/2009

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  שרה

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 07/03/2001

  שרה

קוד המקור של הנתונים