נחום לנגנטל

נחום לנגנטל

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-15/07/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-24/05/2001 עד 17/02/2003

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/11/2000 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/07/2000 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 31/07/2000

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/07/2000

  הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים