יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 27/11/2007

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 15/11/2006

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 22/08/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 30/10/2002

  הכלכלה

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  לנושאים אסטרטגיים

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  המודיעין

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015

  האנרגיה

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  לנושאים אסטרטגיים

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  המודיעין

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 18/03/2013

  האוצר

  שר

קוד המקור של הנתונים