מנחם בגין

מנחם בגין

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-25/05/1965 עד 22/11/1965

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 25/05/1965

  תנועת החרות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  תנועת החרות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  תנועת החרות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תנועת החרות

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  תנועת החרות

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-19/06/1983 עד 10/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-14/02/1983 עד 23/02/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-30/09/1982 עד 19/10/1982

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-02/05/1982 עד 04/05/1982

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-02/05/1982 עד 04/05/1982

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-9 מ-13/01/1981 עד 21/01/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-28/12/1980 עד 05/01/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-05/08/1980 עד 13/08/1980

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-28/05/1980 עד 20/07/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-23/10/1979 עד 10/03/1980

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/09/1978 עד 15/01/1979

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/09/1978 עד 15/01/1979

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 20/07/1981

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 06/08/1970

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-05/06/1967 עד 17/03/1969

  שר

קוד המקור של הנתונים