יצחק נבון

יצחק נבון

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 18/04/1978

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  רשימת פועלי ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 18/04/1978

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הכנסת

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-15/03/1974 עד 13/06/1977

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים