מנחם פרוש

מנחם פרוש

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 28/06/1994

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 23/11/1975

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית תורתית

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 02/11/1992

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/06/1994

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-17/01/1990 עד 07/05/1991

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-08/11/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-06/06/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 06/06/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 30/01/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 23/11/1975

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 23/11/1975

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-19/11/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 02/12/1985

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

קוד המקור של הנתונים