גולדה מאיר (מאירסון)

גולדה מאיר (מאירסון)

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/06/1974

  מערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-7 מ-13/06/1972 עד 12/09/1972

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 01/09/1970

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 01/09/1970

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 01/09/1970

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 01/09/1970

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-16/07/1970 עד 01/09/1970

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 21/01/1974

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 22/12/1969

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 22/12/1969

  שרה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  שרה

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 22/11/1965

  שרה

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שרה

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שרה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  שרה

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 04/09/1961

  שרה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 17/12/1959

  שרה

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 30/11/1959

  שרה

 • הכנסת ה-3 מ-19/06/1956 עד 07/01/1958

  שרה

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 19/06/1956

  שרה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  שרה

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 15/08/1955

  שרה

 • הכנסת ה-2 מ-26/01/1954 עד 29/06/1955

  שרה

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  שרה

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 24/12/1952

  שרה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  שרה

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 20/08/1951

  שרה

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שרה

קוד המקור של הנתונים