דוד בן-גוריון

דוד בן-גוריון

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 27/05/1970

  הרשימה הממלכתית

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 17/11/1969

  חה"כ דוד בן גוריון

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/01/1968

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-14/07/1965 עד 22/11/1965

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 14/07/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-24/10/1960 עד 04/09/1961

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-10/05/1960 עד 03/08/1960

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 04/09/1961

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 04/09/1961

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 05/07/1960

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 17/12/1959

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 17/12/1959

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 17/12/1959

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-01/07/1958 עד 26/01/1959

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-01/07/1958 עד 03/12/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-01/07/1958 עד 24/11/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 30/11/1959

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 30/11/1959

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-13/02/1956 עד 28/02/1956

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 07/01/1958

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 07/01/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 15/08/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-21/02/1955 עד 29/06/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-14/08/1952 עד 24/12/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 24/12/1952

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 24/12/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 20/08/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 20/08/1951

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 10/03/1949

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 10/03/1949

  שר

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  שר

קוד המקור של הנתונים