יגאל אלון

יגאל אלון

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 29/02/1980

  מערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 28/01/1969

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/01/1968

  מערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 25/10/1960

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  אחדות העבודה - פועלי ציון

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 21/01/1974

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-26/02/1969 עד 17/03/1969

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-6 מ-01/07/1968 עד 17/03/1969

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-6 מ-01/07/1968 עד 17/03/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 08/07/1968

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 22/11/1965

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

קוד המקור של הנתונים