יצחק בן-צבי (שימשלביץ)

יצחק בן-צבי (שימשלביץ)

סיעות

  • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/12/1952

    מפלגת פועלי ארץ-ישראל

  • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

    מפלגת פועלי ארץ-ישראל

  • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

    מפלגת פועלי ארץ ישראל

קוד המקור של הנתונים