יצחק בן-צבי (שימשלביץ)

יצחק בן-צבי (שימשלביץ)

סיעות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/12/1952

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 08/12/1952

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים