אמה תלמי (לוין)

אמה תלמי (לוין)

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת הפועלים המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים