אברהם שריר

אברהם שריר

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-18/06/1990 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-15/03/1990 עד 18/06/1990

  מפלגה לקידום הרעיון הציוני

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 15/03/1990

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-28/07/1986 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  שר

קוד המקור של הנתונים