רענן כהן

רענן כהן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 21/08/2002

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 06/11/2000

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 24/11/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/01/1997 עד 02/12/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 02/04/1997

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-26/12/1994 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-26/02/1990 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-30/01/1990 עד 06/06/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/10/1991

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 17/01/1990

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 21/08/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 07/03/2001

  שר

קוד המקור של הנתונים