חיים משה שפירא

חיים משה שפירא

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 16/07/1970

  המפד"ל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 16/07/1970

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 12/01/1966

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 12/01/1966

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 02/11/1961

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 01/07/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 01/07/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 07/01/1958

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 07/01/1958

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 03/11/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 03/11/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 03/11/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-26/01/1954 עד 29/06/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-26/01/1954 עד 29/06/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 24/12/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 24/12/1952

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  שר

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  שר

קוד המקור של הנתונים