רן כהן

רן כהן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ-ישראל חברתית דמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ - יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/06/2004

  מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  ר"ץ

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  ר"ץ

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בפרק י"ט בנושא העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת המדע לדיון בהצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 17/02/2003

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 17/02/2003

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-28/10/1997 עד 07/06/1999

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-27/01/1993 עד 17/06/1996

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-18/01/1993 עד 17/06/1996

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 05/07/1989

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  ועדת העלייה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 24/06/2000

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 11/01/1993

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי)

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 27/06/2005

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 17/02/2003

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-15 מ-25/07/2001 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 22/07/1997

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים