רן כהן

רן כהן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/06/2004

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  התנועה לזכויות האזרח ולשלום

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  התנועה לזכויות האזרח ולשלום

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לכוננות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-28/10/1997 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-27/01/1993 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-18/01/1993 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 05/07/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 24/06/2000

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 31/12/1992

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2005 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 27/06/2005

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-15 מ-25/07/2001 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 22/07/1997

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים