יצחק כהן

יצחק כהן

סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 22/02/2018

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-23 מ-23/11/2020 עד 06/04/2021

  סגן שר

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 19/11/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 15/11/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 14/10/2020

  סגן שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  סגן שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  סגן שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 30/04/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 05/02/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-14/01/2008 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 14/01/2008

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-03/06/2002 עד 17/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-02/05/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 11/07/2000

  שר

קוד המקור של הנתונים