צבי שילוח

צבי שילוח

סיעות

  • הכנסת ה-10 מ-07/03/1984 עד 13/08/1984

    תחייה

קוד המקור של הנתונים