מרדכי חיים שטרן

מרדכי חיים שטרן

סיעות

  • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

    גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

  • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

    החינוך והתרבות

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים