אליעזר שוסטק

אליעזר שוסטק

סיעות

  • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

    הליכוד

  • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

    הליכוד

  • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

    הליכוד

  • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

    הליכוד

  • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

    המרכז החפשי

  • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

    גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

  • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

    תנועת החירות

  • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

    תנועת החירות

  • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

    תנועת החירות

  • הכנסת ה-2 מ-02/11/1951 עד 15/08/1955

    תנועת החירות

ועדות

  • הכנסת ה-11 מ-17/12/1984 עד 19/11/1988

    העליה והקליטה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

    העבודה והרווחה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-8 מ-30/11/1974 עד 13/06/1977

    הכספים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

    ועדת העבודה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

    השירותים הציבוריים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

    החינוך והתרבות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

    ועדת העבודה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

    הכלכלה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

    ועדת העבודה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

    הכלכלה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

    ועדת העבודה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

    ועדת העבודה

    חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

  • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 13/08/1984

    שר

  • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 05/08/1981

    שר

קוד המקור של הנתונים