זלמן שובל (פינקלשטיין)

זלמן שובל (פינקלשטיין)

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 08/10/1990

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-19/05/1981 עד 20/07/1981

  תנועה להתחדשות ממלכתית

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 19/05/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-7 מ-27/05/1970 עד 21/01/1974

  רשימת פועלי ישראל

קוד המקור של הנתונים