שלום אברהם שאקי

שלום אברהם שאקי

סיעות

  • הכנסת ה-5 מ-08/11/1962 עד 22/11/1965

    חזית דתית לאומית

קוד המקור של הנתונים