אלימלך-שמעון רימלט

אלימלך-שמעון רימלט

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-25/05/1965 עד 22/11/1965

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 25/05/1965

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-08/05/1961 עד 04/09/1961

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 08/05/1961

  ציונים כלליים

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  ציונים כלליים

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  ציונים כלליים

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 21/01/1974

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 21/01/1974

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 06/08/1970

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-06/08/1970 עד 21/01/1974

  ועדת החינוך והתרבות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים