מיכאל רייסר

מיכאל רייסר

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 27/10/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-09/12/1987 עד 27/10/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 27/10/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 25/07/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 27/10/1988

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים