אסתר רזיאל-נאור

אסתר רזיאל-נאור

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  תנועת החירות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  תנועת החירות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  תנועת החירות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תנועת החירות

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  תנועת החירות

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/03/1951

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים