נחמן רז (ריז`יק)

נחמן רז (ריז`יק)

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-22/03/1983 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-02/12/1985 עד 11/02/1987

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-23/08/1983 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים