אברהם יחזקאל

אברהם יחזקאל

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/01/2006 עד 26/01/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-14/10/2002 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2002 עד 06/11/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-06/11/2000 עד 26/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/07/1999 עד 06/11/2000

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 26/03/2001

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 21/07/1997

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/11/1994 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 01/05/2002

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-23/07/1997 עד 27/07/1998

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים