פנחס (פליקס) רוזן (רוזנבליט)

פנחס (פליקס) רוזן (רוזנבליט)

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/12/1968

  המפלגה הליברלית העצמאית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הליברלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המפלגה הפרוגרסיבית

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 23/12/1968

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 23/12/1968

  הפנים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-4 מ-17/12/1959 עד 02/11/1961

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-07/01/1958 עד 17/12/1959

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 07/01/1958

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/06/1955 עד 03/11/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-26/01/1954 עד 29/06/1955

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 26/01/1954

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

קוד המקור של הנתונים