שאול יהלום

שאול יהלום

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/06/2003 עד 17/04/2006

  לנושא אבטחת ח"כים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתפיסת הביטחון ובניין צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה וחינוך לדיון בהלס"י - פרוייקט יניב

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 26/07/2005

  העבודה, הרווחה והבריאות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 29/12/2004

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2000 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 25/02/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 25/02/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/07/1996 עד 25/02/1998

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/03/2004

  מפד"ל

  יו"ר סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  המפד"ל

  יו"ר סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  המפד"ל

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-27/06/2000 עד 10/07/2000

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 24/06/2000

  החינוך

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-25/02/1998 עד 06/07/1999

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

קוד המקור של הנתונים