ישראל קרגמן

ישראל קרגמן

סיעות

  • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

    מערך

  • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

    מערך

  • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

    מערך

  • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

    מפלגת פועלי ארץ-ישראל

  • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

    מפלגת פועלי ארץ-ישראל

  • הכנסת ה-3 מ-08/10/1956 עד 30/11/1959

    מפלגת פועלי ארץ-ישראל

קוד המקור של הנתונים