אליעזר קפלן

אליעזר קפלן

סיעות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 13/07/1952

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-2 מ-25/06/1952 עד 13/07/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-25/06/1952 עד 13/07/1952

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 25/06/1952

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-01/11/1950 עד 20/08/1951

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-22/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  שר

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 10/03/1949

  שר

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  שר

קוד המקור של הנתונים