מסעד קסיס

מסעד קסיס

סיעות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים