משה קלמר

משה קלמר

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-02/04/1963 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 11/03/1949

  החזית הדתית המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים