אפי אושעיה

אפי אושעיה

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 21/01/2006

  העבודה - מימד - עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה - מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/02/2001 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מפלגת העבודה הישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-30/10/2002 עד 17/02/2003

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 17/07/2002

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/06/2001 עד 17/02/2003

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 17/02/2003

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/02/2001 עד 18/06/2001

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/02/2001 עד 28/03/2001

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-24/02/1997 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה - מימד

קוד המקור של הנתונים