חיים קורפו

חיים קורפו

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 14/04/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-14/01/1992 עד 12/04/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 14/04/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 14/04/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 15/09/1983

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/04/1992

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים