חיים קורפו

חיים קורפו

סיעות

  • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 14/04/1992

    הליכוד

  • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

    הליכוד

  • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

    הליכוד

  • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

    הליכוד

  • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

    הליכוד

  • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

    גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

  • הכנסת ה-12 מ-14/01/1992 עד 12/04/1992

    החוקה חוק ומשפט

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 14/04/1992

    הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 14/04/1992

    החוץ והבטחון

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

    הכנסת

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

    החוץ והבטחון

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

    הכספים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

    הכספים

    חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

  • הכנסת ה-12 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

    שר

  • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

    שר

  • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

    שר

  • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 15/09/1983

    שר

יו"ר ועדות

  • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/04/1992

    הכנסת

קוד המקור של הנתונים