הלל (פיטר) קוק (ברגסון)

הלל (פיטר) קוק (ברגסון)

סיעות

  • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

    תנועת החרות

קוד המקור של הנתונים