אליעזר קולס

אליעזר קולס

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-20/07/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-20/07/1984 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  יו"ר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים