משה קול (קולודני)

משה קול (קולודני)

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 11/01/1966

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 10/09/1951

  מפלגה פרוגרסיבית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המפלגה הפרוגרסיבית

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/03/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/03/1969

  שר

קוד המקור של הנתונים