משה קול (קולודני)

משה קול (קולודני)

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  המפלגה הליברלית העצמאית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  המפלגה הליברלית העצמאית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 11/01/1966

  המפלגה הליברלית העצמאית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  המפלגה הפרוגרסיבית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 10/09/1951

  המפלגה הפרוגרסיבית

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/06/1977

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 10/03/1974

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/11/1969

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/11/1969

  הפיתוח

  שר

קוד המקור של הנתונים