מרדכי צפורי-הנדין

מרדכי צפורי-הנדין

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 05/08/1981

  סגן שר

 • הכנסת ה-9 מ-02/06/1980 עד 20/07/1981

  סגן שר

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 28/05/1980

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים