צבי צור

צבי צור

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 08/12/1965

  רשימת פועלים ישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 08/12/1965

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 08/12/1965

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים