יעקב צור (שטיינברג)

יעקב צור (שטיינברג)

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-22/01/1992 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/10/1991 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-16/10/1990 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  שר

קוד המקור של הנתונים