שושנה פרסיץ

שושנה פרסיץ

ועדות

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החינוך והתרבות

  יו"ר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים