דוד טל

דוד טל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 23/11/2005

  נוי

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 14/11/2002

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/10/2007 עד 23/10/2007

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 05/11/2007

  בעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 29/10/2007

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 07/05/2007

  משותפת חו"ב וחוקה לעניין ההכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/07/2006

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הטרמינל החדש בנתב"ג

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מעצ

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-22/01/2002 עד 14/11/2002

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2001 עד 22/01/2002

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 14/11/2002

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 14/11/2002

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה של ועדת הכנסת לנושא אבטחת ח"כים

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לאבטחת ח"כים

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-23/10/2007 עד 24/02/2009

  הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 05/11/2007

  בעניין שנת שמיטה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מעצ

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לענין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 14/11/2002

  העבודה, הרווחה והבריאות

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים