דוד טל

דוד טל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 17/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 23/11/2005

  נוי

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  עם אחד בראשות עמיר פרץ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 14/11/2002

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/10/2007 עד 23/10/2007

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 05/11/2007

  ועדת המשנה לעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 29/10/2007

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדה לזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 07/05/2007

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/07/2006

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין הטרמינל החדש בנתב"ג

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפוני והדרומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מע"צ

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין תקינות מערכות הלייזר של המשטרה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-22/01/2002 עד 14/11/2002

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2001 עד 22/01/2002

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 14/11/2002

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 14/11/2002

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לעניין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה של ועדת הכנסת לנושא אבטחת ח"כים

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לקביעת נוהלי אבטחת ח"כים

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-23/10/2007 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 05/11/2007

  ועדת המשנה לעניין שנת שמיטה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפוני והדרומי

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מע"צ

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 14/11/2002

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 10/11/1999

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים