מאיר פעיל (פילבסקי)

מאיר פעיל (פילבסקי)

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 19/05/1980

  מחנה שלי

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מוקד

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 19/05/1980

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 19/05/1980

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים