דוד צבי פנקס

דוד צבי פנקס

סיעות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 14/08/1952

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

ועדות

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 14/08/1952

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 14/08/1952

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-2 מ-08/10/1951 עד 14/08/1952

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 01/11/1950

  הכספים

קוד המקור של הנתונים