ישעיהו פורדר

ישעיהו פורדר

סיעות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 28/10/1957

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-10/09/1951 עד 15/08/1955

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  המפלגה הפרוגרסיבית

ועדות

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 28/10/1957

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים