נעמי חזן

נעמי חזן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-14/12/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-22/12/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

קוד המקור של הנתונים