נעמי חזן

נעמי חזן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-14/12/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לעניין לקחי אסון גשר המכביה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 07/06/1999

  ועדת העלייה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-22/12/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים