מאיר עמית (סלוצקי)

מאיר עמית (סלוצקי)

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 23/10/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-9 מ-24/10/1977 עד 15/09/1978

  שר

קוד המקור של הנתונים